Drainage

Ondergrondse drainage voorkomt overlast door overtollig regenwater en een te hoge grondwaterstand. Is bovengrondse afvoer naar greppels en sloten onvoldoende, dan is het tijd voor een ondergronds drainagesysteem. Boeren, tuinders, hoveniers, telers en overige perceeleigenaren vinden bij Stabu drainagebuizen, drainageputten en toebehoren. Bestel direct of vraag advies.
7 Artikelen
Drainagebuis
beschikbaar in 5 maten
Drainage mof
beschikbaar in 5 maten
Drainage T-stuk
beschikbaar in 12 maten
Drainage T-stuk 45'
beschikbaar in 2 maten
Drain verloopsok
beschikbaar in 7 maten
Drain eindkap
beschikbaar in 5 maten
Talud goot en eindbuis
beschikbaar in 6 maten